Mikrotik Wireless Wire Dish

8,690.00 บาท

Wireless Wire Dish เชื่อมต่อแบบ ไร้สาย แบบ 60 GHz ที่ปลอดภัยซึ่งไม่ได้รับผลกระทบจาก WiFi ที่มีผู้ใช้งานหนาแน่นให้การเชื่อมโยงที่เสถียรและรวดเร็วสำหรับระยะทาง 1,500 เมตร ความเร็ว 1Gbps

หมวดหมู่: , ป้ายกำกับ: ,

รายละเอียดเพิ่มเติม

Wireless Wire Dish ให้ความเร็วและคุณภาพระยะทางไม่เกิน 1500 เมตรในราคาที่ไม่แพง

Wireless Wire Dish เชื่อมต่อแบบ ไร้สาย แบบ 60 GHz ที่ปลอดภัยซึ่งไม่ได้รับผลกระทบจาก WiFi ที่มีผู้ใช้งานหนาแน่นให้การเชื่อมโยงที่เสถียรและรวดเร็วสำหรับระยะทาง 1,500 เมตร
เพียงชี้อุปกรณ์ แล้วเปิดเครื่องอุปกรณ์ อุปกรณ์ จะทำการเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ

1 กล่องดังกล่าวประกอบด้วยอุปกรณ์สองรุ่น LHGG-60ad ที่จับคู่กันแล้วพาวเวอร์ซัพพลายหัวฉีด PoE และชุดติดตั้งสำหรับอุปกรณ์ทั้งสอง