1. ลูกค้าสามารถคืนสินค้าได้ในสภาพเดิม (สินค้าต้องยังไม่ถูกแกะ ฉีก และไม่ได้เปิดใช้) ภายใน 7 วันหลังจากที่ท่านได้รับสินค้าจากบริษัทลิฟวิ่งซอฟต์จำกัด เรายินดีที่จะให้ท่านแลกเปลี่ยนหรือคืนเงิน หากสินค้าที่ซื้อไปไม่ถูกต้องตามที่สั่งซื้อ หรือสินค้ามีความผิดพลาดจากการจัดส่ง
  2. กรุณาส่งสินค้าที่เกิดปัญหาของท่านกลับมาทาง EMS สินค้าที่ถูกส่งคืน ต้องส่งกลับภายใน 7 วันหลังจากที่ท่านได้รับสินค้าที่สั่งซื้อ
  3. ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายการจัดส่งสินค้า ยกเว้นกรณีที่การคืนเป็นผลมาจากข้อผิดพลาดของทาง บริษัท ลิฟวิ่งซอฟต์ จำกัด เอง
  4. เมื่อท่านต้องการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า กรุณาติดต่อทางอีเมล์ [email protected] และระบุเบอร์โทรศัพท์เพื่อติดต่อกลับ สำหรับสินค้าที่ท่านต้องการเปลี่ยนหรือคืน

ไม่รับการแลกเปลี่ยน/คืนในกรณีต่อไปนี้

  • สินค้าที่ไม่ได้ซื้อจาก www.livingsoft.co.th
  • ผลิตภัณฑ์ที่ได้ทำการแกะ ฉีก เปิด หรือใช้แล้ว
  • สินค้าที่มีความเสียหาย หรือความเสียหายอันเนื่องมาจากการแพ็คสินค้าส่งคืน บริษัท ลิฟวิ่งซอฟต์ จำกัด ของลูกค้าเอง
  • ลูกค้าไม่ได้ส่งสินค้ากลับคืนมาให้เราภายใน 7 วัน หลังจากวันที่ได้รับสินค้า
  • สินค้าที่เป็นของแถมหรือสินค้าร่วมรายการพิเศษแบบมีเงื่อนไข